22.01.2020

W hołdzie poległym powstańcom styczniowym przy mogile

W dniu 21.01.2020 r. w Sokołowie Włościańskim odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli:

- grupa rekonstrukcyjna 13 PP pod dowództwem Pana Leszka Topólskiego,
- przedstawiciele władz gminy na czele z Wójtem Gminy Sebastianem Mroczkowskim
- Pani Agnieszka Bala - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem z nauczycielami i młodzieżą,
- proboszcz parafii w Sokołowie Włościańskim ks. Mariusz Dołęgowski,
- proboszcz parafii Zambski ks. Dariusz Multon.
Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski podkreślił, że powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym przeciwko imperium rosyjskiemu.

Następnie podziękował wszystkim uczestnikom za obecność w 157 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.