25.02.2020

W ramach bieżącego funkcjonowania

1. Uporządkowaliśmy teren przed budynkiem szkoły podstawowej w Zambskach Kościelnych poprzez wycięcie drzew.
2. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zambski Kościelne zakupiony został projektor multimedialny do szkoły podstawowej w Zambskach Kościelnych.
3. Przed budynkiem szkoły podstawowej w Gródku Rządowym wykonane zostało utwardzenie placu.
4. Zakupiliśmy monitor multimedialny na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem