04.06.2020

W ramach bieżącego utrzymania dróg rozpoczęto prace związane z wykaszaniem poboczy dróg gminnych

Ponadto dokonano remontu przepustu na drodze gminnej w miejscowości Ciółkowo Rządowe poprzez montaż ścian oporowych.