04.03.2020

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciółkowo Rządowe wykonaliśmy cząstkowe uzupełnienie nawierzchni jezdni na drodze gminnej