25.02.2020

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek Rządowy rozpoczęliśmy remont chodnika przy drodze gminnej