08.07.2020

W związku z częstymi awariami przepompowni ścieków w miejscowości Psary (Maliki) wykonana została modernizacja wyżej wymienionej przepompowni poprzez wymianę armatury i pomp