12.03.2020

Wraz z wymianą oznakowania na drodze gminnej rozpoczęliśmy realizację funduszu sołeckiego sołectwa Płusy, w ramach którego zaplanowana została również rozbudowa oświetlenie ulicznego