12.06.2020

Wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego

10 czerwca 2020 r. w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W spotkaniu udział wziął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszczuk – wicemarszałek oraz Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski wraz ze Skarbnikiem – Anną Niezgoda.
W ramach dotacji Gmina Obryte pozyskała 125.000,00 zł z czego 55.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski i 70.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo.