20.04.2021

Wymiana oświetlenia ulicznego

Zakończyły się prace związane z wymianą oświetlenie ulicznego w miejscowościach Gródek Nowy i Gródek Rządowy na energooszczędne oprawy LED.
Wykonawcą zadania wybranym w drodze zapytania ofertowego była firma ENERGOBAN z Długosiodła.
Łączny koszt inwestycji wyniósł około 28.000,0 zł, środki na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego.