27.04.2020

Zakaz wstępu do lasu

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

OD DNIA 27.04.2020 R.
 DO ODWOŁANIA

W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻAJĄCYM SIĘ OKRESEM
DUŻEGO ZAGROŻENIA POŻAROWEGO


NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1 I ART. 26 UST.3 PKT. 2 USTAWY O LASACH
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 6)

 
 NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA PUŁTUSK