11.12.2019

Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski w miejscowości Gródek Nowy

Zakres robót obejmował:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- ustawienie oznakowania

Łączny koszt wykonanego zadania to około 190 tysięcy złotych.