06.07.2020

Zakończyliśmy modernizację linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy

W ramach inwestycji wykonane zostało:
- przestawienie słupów energetycznych
- montaż przewodu oświetleniowego
- montaż lamp oświetleniowych wraz z osprzętem
- montaż elementów mocujących przewód do słupów
- odgromienie linii

Zadania sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego.