25.02.2020

Zakończyliśmy realizację funduszu sołeckiego sołectwa Obryte na 2020 rok

W ramach którego wykonany zostały następujące inwestycje:
1. Wymiana oświetlenie ulicznego na energooszczędne oprawy LED
2. Montaż koszów na śmieci na przystankach.
3. Montaż gablot ogłoszeniowych. Klucze do gablot dostępne są u Sołtysa.