16.10.2020

Zakończyły się prace związane z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz”

W ramach zadania wykonane zostały:
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Chodnik z kostki brukowej
- Zjazdy
- Roboty wykończeniowe

Wykonawcą wybranym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba. Łączny koszt inwestycji – około 175.000,00 zł.