06.11.2020

Zakończyły się prace związane z modernizacją linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek Nowy na 2020 r.