18.04.2019

Zakończyły się prace związane z wykonaniem rabaty przed budynkiem Urzędu Gminy oraz utwardzeniem placu za budynkiem Urzędu