12.03.2020

Zambski Kościelne to kolejna miejscowość, w której rozpoczęliśmy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED

Inwestycja jest finansowana ze środków funduszu sołeckiego.