17.10.2019

Zapraszamy do korzystania ze zmodernizowanego placu zabaw przy szkole podstawowej w Gródku Rządowy

Plac zabaw jest objęty monitoringiem oraz zgodnie z sugestiami mieszkańców będzie dostępny dla wszystkich chętnych również po godzinach pracy szkoły oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych.