29.05.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Gmina Obryte informuje, że uchwałą nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć polegających na przebudowie dróg gminnych a mianowicie na: "Przebudowę drogi gminnej nr 340210W Rowy- Sokołowo" i "Przebudowę drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski".
Nadal czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przebudowy gminnej od miejscowości Tocznabiel w kierunku do drogi powiatowej relacji Pułtusk-Obryte-Porządzie.
W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Obryte składamy gorące podziękowania Samorządowi Województwa mazowieckiego za udzielone wsparcie.