22.08.2019

Zrealizowane inwestycje

1. Zakończyły się prace przy realizacji zadania pn, "Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo-Zambski Stare na odcinku od km 0+003,27 do km 0+996,00 o długości 992,37 mb."

Zakres robót obejmował:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty ziemne;

3) podbudowę;

4) nawierzchnię bitumiczną;

5) oznakowanie;

6) roboty wykończeniowe;

Wykonawcą robót była firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk. Łączny koszt inwestycji to około 555 tysięcy złotych.

2. Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. "Remont pomieszczeń kuchennych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem"

Wykonawca - firma USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Dariusz Górecki - wykonał roboty malarskie i glazurnicze za łączną kwotę 33 893,39. Na realizację zadania Gmina Obryte pozyskała dofinansowanie z programu " Posiłki w domu i w szkole" uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Zakończyły się prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy. Wykonawca - firma USŁUGI ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE Urszula Turek - wykonała:

1) demontaż starych lamp wraz z wysięgnikami;

2) malowanie wysięgników i ponowny montaż;

3) montaż nowych opraw LED;

4) montaż nowych przewodów zasilających lampy;

5) montaż bezpieczników zabezpieczających oprawy;

Łączny koszt wymiany 22 lamp wyniósł około 22.000 zł. Na realizację zadania Gmina Obryte pozyskała środki finansowe w wysokości 10.000 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.