Platforma Edukacyjna

W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz f-mą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy – ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu.

Krótka prezentacja materiału szkoleniowego.

Uruchomienie platformy e-learningowej dla strażaków ochotników

<<<www.platforma.wint.pl>>>

Kody potrzebne do zalogowania się do platformy e-learningowej dostępne są wyłącznie dla członkow OSP, więcej informacji można uzyskac w budynku Urzędu Gminy pok. nr 11 oraz pod numerem (29) 7411004 w. 39.