11.05.2020

Informacja w sprawie wznowienia pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Obrytem

Informujemy, że wspólną decyzją Organu Prowadzącego, Dyrektora ZPO oraz po konsultacjach z Rodzicami oddziałów przedszkolnych i  ...
08.05.2020

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową ...
06.05.2020

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja ...
06.05.2020

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje ...
04.05.2020

ZAWIADOMIENIE

...