Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Renata Wilczyńska


W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.

Wiceprzewodniczący podczas pełnienia zadań Przewodniczącego odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji.