24.05.2019

Segregacja odpadów komunalnych u źródła - pojemnik/worek

Segregacja odpadów komunalnych u źródła - pojemnik/worek ...
21.05.2019

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych w Gminie Obryte + załącznik

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie ...
17.05.2019

Posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Obryte

                                   ...
11.05.2019

Ogłoszenie o przetargu - Gmina Obryte

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/160/2013 Rady Gminy  Obryte z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obryte na ...
09.05.2019

Ponowna zbiórka elektrośmieci

Dnia 10.05.2019 r. będzie kontynuowana zbiórka elektrośmieci dla miejscowości: Sadykierz, Płusy oraz Obryte (kolonia od strony Sadykrza), ponieważ w dniu dzisiejszym ...
08.05.2019

9 838 602,07 zł dotacji na odnawialne źródła energii w powiecie pułtuskim

710 instalacji odnawialnych źródeł energii pojawi się wkrótce na terenie powiatu pułtuskiego, w gminach Pokrzywnica i Obryte, a także ...
09.04.2019

OGŁOSZENIE - Studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...