22.05.2018

Nowe zasady odpłatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Obryte, dn. 21.05.2018 r.   Urząd Gminy w Obrytem Obryte 185 07-215 Obryte ...
18.05.2018

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki szkolnej Płusy

Ogłoszenie o przetargu -Gmina Obryte Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ...
18.05.2018

Ogłoszenie o sprzedaży działki we wsi Obryte

Ogłoszenie o przetargu Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/ 167/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 31 marca 2017 r. na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ...
13.04.2018

"Wymiana czynników grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz montaż instalacji OZE w Gminie Obryte"

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój ...
06.04.2018

Gmina Obryte złożyła wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Decyzją Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dwa złożone wnioski o przyznanie ...
01.03.2018

Terminy wydawania żywności w marcu 2018r. w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Informujemy osoby otrzymujące pomoc z programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, ...